کنترل شاخص‌های عملکردی معضل بزرگ بنگاه‌های اقتصادی کشور

کنترل شاخص‌های عملکردی معضل بزرگ بنگاه‌های اقتصادی کشور

نويسنده: سينا سليمي املشي

یکی از پایه‌های اصلی در توسعه کسب وکار اندازه‌گیری و کنترل است، با مشاهده عملکرد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور نبود نظم و کنترل در اغلب مواقع دستیابی به اهداف را محقق نمی‌سازد.

برای دستیابی به هدف تعیین شده برای هر شاخص عملکردی نیاز است تا بطور مداوم و دقیق کنترل گردد و به اطلاع عوامل اثرگذار در آن شاخص برسد.

بسیاری از سازمان‌ها فاز تعیین شاخص و اهداف تعیین شده را به خوبی طی می‌کنند ولی بخش کنترل، پایش و ایجاد اثر برای دستیابی به هدف را رها ساخته یا با سیاسی‌کاری و تصمیمات غیرمدیریتی سعی در راضی نگه داشتن افراد دارند که این موضوع منجر به عدم دستیابی به اهداف و هدر رفتن سرمایه‌های سازمان می‌شود.

وظیفه اصلی مدیران سازمان ایجاد فرهنگ دستیابی به اهداف سازمانی توسط تمامی پرسنل است.

از طرفی شاخص‌های عملکردی مورد استفاده در غالب شرکت‌ها دارای چندین مشکل اساسی است که منجر می‌شود که اندازه‌گیری موثر صورت نگیرد. با توجه به رویکردهای جهانی به سوی مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین، در این بحث لزوم استفاده از شاخص‌های اندازه گیری عملکرد در زنجیره تأمین را بیان می‌نماییم:

موارد بسیاری باعث می‌شود تا مدیریت نیاز به معیارهای اندازه‌گیری در زنجیره تأمین پیدا کند.

  • کمبود و فقدان معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کل زنجیره تأمین
  • پیچیدگی مدیریت زنجیره‌تأمین و نیاز به اندازه‌گیری مداوم عوامل زیاد
  • نیاز به مشخص نمودن دقیق روابط متقابل بین سازمان و کل زنجیره تأمین
  • ایجاد مزیت رقابتی از طریق تمایز در فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین
  • تسهیم اطلاعات اندازه‌گیری عملکرد به منظور جهت‌دهی فعالیت‌ها برای دستیابی به اهداف زنجیره تأمین
  • نیاز به ایجاد نقشه راه و افق دید برای مدیریت زنجیره‌تأمین
  • نیاز به تعیین مسئولیت‌ها و تسهیم و تخصیص سود و زیان از کارکردهای درون زنجیره تأمین
  • خروج از فلسفه کنترل درون واحدی و رسیدن به نگاه کنترل عملکرد زنجیره تأمین
  • تشویق و التزام به رفتارهای همکارانه در نقش‌های درون سازمانی و بین سازمانی در زنجیره‌تأمین

یکی از مهمترین موضوعات فعلی در زنجیره‌تأمین تعیین دقیق و کارشناسانه شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد در زنجیره تأمین است که در بحث‌های آتی به مرور به آنها می‌پردازیم.

فراموش نکنیم که هیچ رشد پایداری بدون اندازه‌گیری و کنترل مداوم محقق نمی‌گردد.استفاده از مطالب با ذکر منبع کلينيک تخصصی زنجيره تأمين بلامانع است.