مهارت‌ها و توانایی‌های مدیر بازاریابی

مهارت‌ها و توانایی‌های مدیر بازاریابی

نويسنده: سينا سليمي املشي

واحد بازاریابی یکی از استراتژیک‌ترین واحدهای هر سازمان است، مدیر بازاریابی وظیفه کنترل و اجرای صحیح استراتژ‌های تجاری سازمان بر عهده دارد. اما یک مدیر بازاریابی باید از چه ویژگی‌ها و توانمندهایی برخوردار باشد؟ در ادامه به برخی از ویژگی‌ها و توانایی‌های مورد انتظار از یک مدیر بازاریابی می‌پردازیم:

تسلط و توانایی فنی در مفاهیم، تئوری‌ها و اصول بازاریابی

 • تسلط به الزامات مدیریت و رهبری در سازمان
 • تسلط به مفهوم بازاریابی
 • تسلط به اصطلاحات بازاریابی (نیاز- خواسته و ...)
 • درک لزوم و اهمیت بازاریابی
 • آشنایی با آمیخته‌ها، اهداف و نظام‌های بازاریابی
 • تسلط به فلسفه‌های بازاریابی
 • درک و تشخیص وظایف یک مدیر بازاریابی
 • درک انواع محیط‌های بازاریابی

برخورداری از دانش تحلیل بازار و مشتریان

 • تسلط بر مفاهیم تحقیقات بازار، اهمیت تحقیقات بازار، فرآیندهای مرتبط با تحقیقات بازار، حوزه‌های درگیر در تحقیقات بازار
 • درک ارتباطات مؤثر بین سیستم‌های اطلاعاتی و روش‌های تحقیقات بازار
 • تسلط بر روش‌های و اصول تجزیه‌وتحلیل مشتریان بالقوه و بالفعل
 • تسلط بر مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • آشنایی با مفاهیم مرتبط با شناسایی مشتریان ناراضی و وفادار
 • تسلط بر روش‌های کاهش مشتریان ناراضی
 • تسلط بر روش‌های ایجاد حس وفاداری در مشتریان
 • تسلط بر مفاهیم مدیریت رضایت مشتری (CSM)
 • آشنایی با مفاهیم مرتبط با مشتریان از قبیل ارزش درک شده توسط مشتریان و ...
 • توانایی ایجاد بسترهای فرهنگی به‌منظور نهادینه کردن فرهنگ مشتری مداری
 • تسلط بر روش‌های طبقه‌بندی مشتریان (بر اساس فاکتورهای مختلف بازار، قدرت خرید، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، انگیزه خرید و ...)
 • توانایی درک و تشخیص عوامل مؤثر بر رفتار مشتریان
 • تسلط بر مؤلفه‌های کلیدی تحلیل رفتار مصرف‌کننده و تجزیه‌وتحلیل ارتباطات فی‌مابین (شناختی، عاطفی، محیط و رفتار)
 • تسلط بر فرآیند و عوامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری مصرف‌کننده
 • شناخت و درک اصولی رفتار مصرف‌کننده

برخورداری از دانش بازار و تقسیم‌بندی بازار

 • درک انواع بازار و تشخیص صحیح ویژگی‌های آن‌ها (صنعتی-مصرفی و ...)
 • درک و شناخت انواع تقاضا در بازارهای مختلف
 • آشنایی با مراکز و شرایط خریدهای سازمانی
 • آشنایی با فرآیندهای خرید سازمانی و اصول خرید سازمانی
 • درک فرآیندهای مرتبط با خرید در بازارهای مصرفی
 • تسلط به مفاهیم، الزامات و معیارهای تقسیم‌بندی بازار
 • تسلط به روش‌های تقسیم‌بندی بازار
 • تسلط به روش‌های ارزیابی بخش‌های مختلف بازار
 • تسلط به روش‌های ارزیابی استراتژی‌های بازاریابی در بخش‌های مختلف بازار

برخورداری از دانش مدیریت محصول

 • تسلط بر مفاهیم و مدیریت آمیخته‌های مرتبط با محصول
 • تسلط بر روش‌های تجزیه‌وتحلیل خطوط تولید
 • تسلط بر روش‌های قیمت‌گذاری محصولات
 • تسلط بر اصول و روش‌های تعیین قیمت محصولات در بازارها
 • تسلط بر فرآیند قیمت‌گذاری (اهداف- نیازمندی‌ها، هزینه‌های تمام‌شده، آنالیز رقبا و هزینه‌ها، تعیین روش قیمت‌گذاری، انتخاب قیمت)
 • توانایی درک نقش و مدیریت قیمت‌گذاری در آمیخته‌های بازاریابی، بازار، مشتریان و تقاضا
 • آشنایی با استراتژی‌ها و سیاست‌های اثرگذار در تصمیمات قیمت‌گذاری
 • تسلط بر روش‌های قیمت‌گذاری اخلاقی و غیراخلاقی
 • تسلط بر مفاهیم مدیریت چرخه عمر محصولات
 • تسلط بر استراتژی‌های بهبود و توسعه عملکرد محصول
 • تسلط بر روش‌های ایجاد تمایز و مزیت رقابتی در محصول
 • تسلط بر فرآیندهای مرتبط بر برنامه‌ریزی و ارائه محصول جدید
 • تسلط بر راهکارهای نفوذ در بازار توسط محصولات جدید

برخورداری از دانش استراتژیک در برنامه‌ریزی

 • آشنایی و درک مفاهیمی از قبیل چشم‌انداز، مأموریت و ... در کسب‌وکار
 • توانایی استفاده از روش‌های تحلیل رقابت
 • آشنایی با استراتژی‌های رقابتی (از قبیل استراتژی تمرکز، استراتژی دنباله‌رو بودن، استراتژی رهبر بازار بودن و ...)
 • آشنایی با روش‌های تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر در استراتژی‌ها( مانند SWOT،CPM، EFEو ...)
 • آشنایی با مفاهیم اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت
 • درک و تسلط به مفاهیم طراحی برنامه‌ی استراتژیک برای بازاریابی

برخورداری از دانش مدیریت برند

 • آشنایی با مفهوم برند، نقش و اهمیت برند
 • تسلط بر روش‌های تعیین ارزش برند
 • آشنایی با روش‌ها و استراتژی‌های تعیین برند
 • تسلط بر استراتژی‌های توسعه و تقویت ارزش برند
 • تسلط بر روش‌های ارزیابی و تحلیل برند
 • تسلط بر استراتژی‌های ایجاد تمایز در برند
 • تسلط بر فرآیندها و اصول مدیریت برند

 برخورداری از دانش مدیریت ترویج 

 • آشنایی با مفاهیم ترویج محصولات
 • تسلط بر اصول طراحی و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی
 • تسلط بر روش‌ها و اصول پیشبرد فروش
 • تسلط بر روش‌ها و اصول ارزیابی طرح‌های پیشبرد فروش

برخورداری از دانش روابط عمومی

 • آشنایی و درک مفاهیم روابط عمومی
 • آشنایی با روش‌های ارتباطی در بازاریابی
 • آشنایی با روش‌ها و اصول ایجاد برنامه‌های روابط عمومی
 • تسلط بر انواع کانال‌ها ارتباطی با ذینفعان زنجیره تأمین
 • تسلط بر آمیخته‌های ارتباطی در بازاریابی

برخورداری از دانش مدیریت فروش

 • تسلط بر کانال‌های توزیع و فروش (مانند کانال فروش مستقیم، کانال مویرگی، کانال خرده‌فروشی، کانال عمده‌فروشی، کانال فروش نمایشگاهی، کانال فروش نمایندگی و ...)
 • آشنایی با انواع خرده‌فروشان و عمده‌فروشان
 • آشنایی با روش‌های بازاریابی در هر یک از کانال‌های توزیع و فروش
 • آشنایی با مدیریت عمده‌فروشان و خرده‌فروشان
 • آشنایی با قوانین کانال‌های فروش زنجیره‌ای
 • تسلط بر استراتژی‌ها و اهداف واحدهای بازاریابی و فروش
 • تسلط بر استراتژی‌های مدیریت  و سازمان‌دهی تیم فروش
 • تسلط بر روش‌های جذب و آموزش نیروهای فروش
 • تسلط بر سیستم‌های انگیزشی
 • تسلط بر مفاهیم و الزامات بازاریابی و فروش مستقیم

برخورداری از دانش مدیریت توزیع

 • آشنایی با انواع کانال‌های توزیع و خصوصیات و ویژگی‌های آن‌ها
 • درک اصول، مبانی و روش‌های توزیع در کانال‌های مختلف توزیع
 • آشنایی با نقش و وضعیت واسطه‌ها در کانال‌های توزیع
 • آشنایی با روش‌های مدیریت و ارزیابی کانال‌های توزیع
 • توانایی در شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب کانال‌های توزیع
 • توانایی در مدیریت روابط در کانال‌های توزیع
 • توانایی شناسایی و تسلط بر روش‌های رفع تعارضات در کانال‌های توزیع

برخورداری از دانش مدیریت زنجیره تأمین

 • آشنایی با مفاهیم پایه‌ای در مدیریت زنجیره تأمین
 • آشنایی با جریان‌های اطلاعاتی، مالی و محصول در زنجیره تأمین
 • آشنایی با اصول مدیریت تدارکات در زنجیره تأمین
 • آشنایی با فرآیندهای تـأمین، تولید، حمل‌ونقل، انبارش و مدیریت موجودی، پردازش سفارش‌ها و مرجوعی‌ها
 • تسلط بر مفاهیم و روش‌های ایجاد و مدیریت یکپارچگی در زنجیره تأمین
 • تسلط به مفاهیم خلق ارزش برای ذینفعان در زنجیره تأمین

برخورداری از دانش سیستم‌های اطلاعاتی 

 • درک و شناخت سیستم‌های اطلاعاتی مرتبط با بازاریابی
 • تسلط بر منابع اطلاعاتی در بازاریابی
 • تسلط بر فرآیندهای مدیریت اطلاعات بازاریابی
 • آشنایی با پایگاه‌های مختلف داده‌ای
 • درک و شناخت از اصول و مبانی داده‌کاوی و نقش آن در بازاریابی
 • درک و شناخت از سیستم‌های مدیریت دانش و نقش آن در بازاریابی
 • آشنایی با روش‌های ایجاد پایگاه‌های داده اطلاعاتی در بازاریابی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مؤثر در بازاریابی

برخورداری از دانش مالی

 • آشنایی با مفاهیم مالی (فروش خالص، ناخالص، تخفیف تجاری، تخفیف نقدی، ترازنامه، دفتر معین، دفتر روزنامه، صورت‌حساب سود و زیان و ...)
 • آشنایی با قوانین و الزامات مالی
 • درک نقش استراتژی‌ها و فعالیت‌های بازاریابی در شاخص‌های مالی

 

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع کلينيک تخصصی زنجيره تأمين بلامانع است.